Vakantiedagen in de zorg tijdens Coronacrisis

21 mei 2020

Aantal vakantiedagen in de zorg

Iedereen die werkt heeft recht op wettelijke vakantiedagen. Om precies te zijn hebben werknemers per jaar recht op vier maal het aantal uur van de werkweek. Dit geldt ook voor PNIL medewerkers, personeel niet in loondienst, als zzp'er, flexwerker of uitzendkracht.

Vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. In de CAO kunnen ruimere vervaltermijnen zijn afgesproken. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Dit zijn vakantiedagen die bovenop het aantal wettelijke vakantiedagen per jaar komen.

Opname vakantiedagen tijdens Coronacrisis

Zorgmedewerkers zijn juist nu tijdens de Coronacrisis heel hard nodig. Door de mentale overbelasting van zorgmedewerkers zijn ook in deze periode verlofaanvragen te verwachten. Als bemiddelaar of opdrachtgever moet je in principe instemmen met de verlofaanvraag, mits verlof geen grote problemen veroorzaakt voor het bedrijf. Te weinig mankracht in de zorg is een zwaarwegend bedrijfsbelang dat afwijzing van de verlofaanvraag rechtvaardigt.

Reeds goedgekeurde vakantiedagen tijdens Coronacrisis

Heb je als bemiddelaar of opdrachtgever reeds ingestemd met de verlofaanvraag van zorgmedewerkers, maar komt de periode van verlof nu slecht uit doordat het bedrijf kampt met personeelskrapte door Coronacrisis? Vraag dan aan de zorgmedewerker of hij of zij instemt met intrekken van het gepland verlof. De meeste zorgmedewerkers snappen de urgentie en stemmen hiermee in. Verplichten tot het intrekken van gepland verlof kan niet, omdat er reeds met het verlof was ingestemd.

Oplossing problematiek niet opgenomen vakantiedagen in de zorg

Veel zorgmedewerkers zijn solidair en stellen hun verlofaanvraag uit of stemmen in met het verzoek van de opdrachtgever het gepland verlof in te trekken. Dit betekent echter wel dat in dit voorjaar relatief veel vakantiedagen niet worden opgenomen. Als de druk in de zorg niet voldoende afneemt in de zomermaanden, resulteert dit in een nog langere periode waarin weinig verlof wordt opgenomen onder zorgmedewerkers.

Een oplossing voor deze problematiek kan zijn groepen zorgmedewerkers gefaseerd verlof te laten opnemen, zodat binnen de verschillende functies voldoende zorgmedewerkers beschikbaar blijven. Mogelijk wordt de wettelijke vervaltermijn van een half jaar na het kalenderjaar waarin het verlof is opgebouwd, verruimd.

SZISS faciliteert de schakel tussen vraag en aanbod van personeel

Ontstaat er krapte van zorgmedewerkers op de werkvloer door verlofopnamen? SZISS faciliteert de schakel tussen vraag en aanbod van personeel met de speciaal hiervoor ontwikkelde software van SZISS. De bemiddelaar ontvangt van een organisatie het verzoek voor inzet van extra of tijdelijk personeel. In de app of via de website is af te lezen welke PNIL medewerkers voor deze opdracht geschikt en beschikbaar zijn. Deze medewerkers krijgen de aangeboden dienst via een push-bericht in de app of via e-mail te zien.

Met één druk op de knop Ja, ik kan, maakt de PNIL medewerker kenbaar de opdracht te aanvaarden en de medewerker kan aan de slag. Door het matchen van personeel met SZISS is er voldoende mankracht aanwezig als een deel van het (vaste) personeel verlof heeft. Dit zorgt voor continuïteit in de zorg in tijden dat de zorg zo hard nodig is.

Terug