Urenstaat

Urenstaat

Alle uren die zijn geregistreerd, worden automatisch opgenomen in een urenstaat. Het enige wat je hiervoor moet doen is de periode aangeven waarop de gewerkte uren betrekking hebben. Zo kan een urenstaat bijvoorbeeld voor een maand, week of dag worden ingesteld. Alle begin- en einddata van de urenstaat zijn mogelijk.

De urenstaat wordt vervolgens goedgekeurd door de opdrachtgever. In de urenstaat kunnen onkosten ook makkelijk worden meegenomen. Deze goedgekeurde urenstaat vormt later de basis voor de factuur.